Sözlükte "tebellüğ etmek" ne demek?

1. Bir bildirimi almaktebellüğ etmek

İlgili olabilecek başlıklar

Tebellüğ nedir?